MAŁŻEŃSTWO
droga naszego życia

Małżeństwo – droga naszego życia


Trwała i stabilna rodzina przyczynia się do większej stabilności społecznej, lepszego przekazywania wartości i norm w rodzinie, a co za tym idzie mniejszej podatności na zachowania ryzykowne i przestępcze. Badania dowodzą, że rodzina oparta o małżeństwo kobiety i mężczyzny jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju dzieci. Posiada także nieoceniony kapitał kulturowy. Brak któregokolwiek z rodziców jest najczęstszym czynnikiem zwiększającym ryzyko związane z przestępczością, zachowaniami niebezpiecznymi, problemami natury psychologicznej lub zdrowotnej u dzieci.

Od dwóch dekad Polska zmaga się z erozją rodziny objawiającą się ujemnym bilansem małżeństw oraz wysoką liczbą rozwodów. Stabilizacja rodzinna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jest elementem profilaktyki przestępczości.

Celem akcji informacyjnej jest promocja małżeństwa i jego zalet wpływających na ograniczanie negatywnych zjawisk.

Badania realizowane dla Fundacji Mamy i Taty, przez prof. Dominikę Maison, w kwietniu 2017 roku, wskazują, że 88% ankietowanych uważa, że „miłość na całe życia jest możliwa”. Udane małżeństwo, dzieci oraz zdrowie są dla Polaków od lat najważniejszymi warunkami udanego, szczęśliwego życia Polaków (Czapliński J. Panek T., Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i Jakość Życia Polaków, Warszawa 2015).

Główny przekaz odnoszący się do trwałego małżeństwa jako „drogi naszego życia” oparty jest na afirmującym filmie pokazującym wartość posiadania trwałego związku.

Kampania ma charakter ogólnopolski. Spoty reklamowe będą emitowane za pośrednictwem mediów tradycyjnych i elektronicznych, a zwłaszcza telewizji, radia, kin oraz internetu (facebook, twitter i youtube) oraz prasy drukowanej – od października do końca roku.

W ramach kampanii zaplanowano także badania społeczne, konferencję naukową „Małżeństwo jako optymalna forma profilaktyki problemów społecznych” oraz publikację, która powstanie na podstawie badań oraz konferencji naukowej.